I. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1. UAB „Sprendimai mokslui ir verslui“ (toliau – Mes) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;
1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [https://smv.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. KOKIAIS BŪDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2. Mūsų internetiniame puslapyje asmens duomenis tvarkome:

2.1. įrašant naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
2.2. Jums internetinio puslapio sekcijoje [https://smv.lt/kontaktai/] pateikus užklausą.

III. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME SAVO INTERNETINIAME PUSLAPYJE?

3. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

3.1. Jūsų naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir įrenginio tipą;
3.2. Jūsų naršymo istoriją;
3.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
3.4. peržiūrėtas internetinio puslapio sekcijas;
3.5. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus internetiniame puslapyje.

4. Slapukus naudojame siekdami:

4.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
4.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
4.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
4.4. analizuoti naudotojų elgseną naršant Mūsų internetiniame puslapyje;
4.5.užtikrinti parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų plėtrą;
4.6. pasiūlyti Jums savo parduodamą produkciją ir teikiamas paslaugas, atitinkančias Jūsų naršymo elgseną ir poreikius;
4.7. Vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Mūsų internetinis puslapis.

5. Naudojame šių kategorijų slapukus:

5.1.  reklaminius slapukus, renkančius informaciją apie tai, kaip vartotojas naudoja Mūsų internetinį puslapį ir bet kokį kitą skelbimą prieš apsilankydamas Mūsų interneto svetainėje. Šių slapukų pagalba vartotojams yra pateikiami skelbimai, kurie jiems yra aktualūs pagal vartotojo profilį. Reklaminiai slapukai taip pat padeda nustatyti, ar vartotojų naudojama naršyklė palaiko slapukus.
5.2.  atlikimo slapukus, kurie sumažina užklausų rodiklį ir apriboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. Šie slapukai taip pat naudojami stebint įterptų vaizdo įrašų rodinius.
5.3. analitinius slapukus, leidžiančius atpažinti ir suskaičiuoti internetinio puslapio lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, kokiuose ankstesniuose puslapiuose lankytojai yra lankęsi, taip pat renkančius kitą informaciją, susijusią su internetinio puslapio naudojimu. Šie slapukai suteikia Mums informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui.
5.4. privalomus slapukus, skirtus užtikrinti Mūsų internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;

6. Slapukų naudojimo laikotarpiai:

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

  • Būtini:
Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
PHPSESSIDSkirtas naudotojo sesijai palaikyti.Galioja, kol neišjungiama naršyklė
gpdr-checkedNaudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti.1 metus
  • Google Analytics:
Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
ga – Google AnalyticsInformacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.2 metus
_gat – Google AnalyticsUžklausų skaičiui reguliuoti.10 min.
gid_Google AnalyticsStebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus.24 val.
_utma – Google analyticsStatistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti.2 metus
_utmz – Google analyticsStatistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti.6 mėn.

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

7. Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.
Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus.

Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams.

IV. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME JUMS PATEIKIANT UŽKLAUSĄ?

8. Norėdami Mums pateikti užklausą dėl prekių asortimento, teikiamų paslaugų ar kitais klausimais, privalote pateikti savo vardą ir el. pašto adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti suinteresuotam asmeniui.

9. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms paslaugoms suteikti.

V. AR VYKDOME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMĄ?

10. Jūsų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai juos perduoti privalome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI. KOKIAS TEISES TURITE?

11. Sutikdami su slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat pateikdami Mūsų internetiniame puslapyje užklausą, Jūs įgyjate šias teises:

11.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
11.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
11.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
11.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
11.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

12. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti pateikę prašymą el. paštu: info@smv.lt.

13. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.